คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

 

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยโรคทางอายุรกรรม เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

 1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram : EKG)
 2. ให้บริการตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle – Brachial Index : ABI)
 3. ให้บริการเครื่องวัดความดันโลหิต 24 ชั่วโมง Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM)

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

 1. ให้บริการผ่านการนัดหมาย
 2. กรณีผู้ป่วยย้ายการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อมารักษาต่อ ขอให้นำประวัติการรักษาเดิมมาด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณานัดหมายแพทย์ตามความเร่งด่วนของโรค
 3. สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่คลินิกโดยตรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการ เพื่อทำนัดหมายให้ตรงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
 4. กรณีต้องการเลื่อนนัด กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ โดยติดต่อช่วงเวลา 13.30-16.00 น.

 

ที่ตั้ง

คลินิกอายุรกรรม 2 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
พุธ
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
พุธ
08:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
อังคาร
09:00 - 12:00
พุธ
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:30 - 16:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
13:30 - 16:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
ศุกร์
13:30 - 16:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:30 - 16:00
พุธ
09:00 - 12:00
ศุกร์
13:30 - 16:00
วัน เวลาออกตรวจ
พุธ
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
พุธ
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
อังคาร
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
พุธ
13:30 - 16:00
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
พุธ
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
13:30 - 16:00
13:00 - 16:00
วัน เวลาออกตรวจ
ศุกร์
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:30 - 16:00
วัน เวลาออกตรวจ
พฤหัสบดี
13:30 - 16:00
วัน เวลาออกตรวจ
พุธ
13:30 - 16:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
ศุกร์
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:30 - 16:00
อังคาร
09:00 - 12:00
พุธ
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
พฤหัสบดี
13:30 - 16:00
ศุกร์
13:30 - 16:00
2632-2633
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ

คลินิกพิเศษนอกเวลา

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00