นพ. ณัฐวุฒิ รุ่งเกียรติ์เตชากร

Nuttawut Rongkiettechakorn, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคไต
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
อายุรศาสตร์ทั่วไป โรคความดันโลหิตสูง อายุรศาสตร์โรคไต โรคไตอักเสบ การบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม การชะลอไตเสื่อม
2558วุฒิบัตร (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2556วุฒิบัตร (อายุรศาสตร์) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2550แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทาลัยมหิดล

-Ausavarungnirun R, Wisetsin S, Rongkiettechakorn N, et al. Association of dental and periodontal disease with chronic kidney disease in patients of a single, tertiary care centre in Thailand. BMJ Open. 2016 Jul 27;6(7):e011836

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
13:00 - 16:00
คลินิกโรคไต
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกโรคไต