นพ. อัชฌา สืบสังข์

ATCHA SEUBSUNG, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ส่องกล้องทางเดินอาหาร, โรคตับ
2555แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2562วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
16:00 - 20:00
***09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
พุธ
*08:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
พฤหัสบดี
**08:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
ศุกร์
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
หมายเหตุ
*โรคระบบทางเดินอาหาร
**โรคตับ
***สัปดาห์ที่ 1 และ 3