นพ. ชินไตร ถาวรลัญฉ์

CHINTRAI THAVONLUN, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์ทั่วไป, โรคในกลุ่มผู้สูงอายุ, ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม, โรคสมองเสื่อมและการดูแลแบบองค์รวม, ภาวะเปราะบาง/มวลกล้ามเนื้อน้อย, ปัญหาด้านความจำและอารมณ์, ปัญหาด้านการทรงตัวและหกล้ม, ปัญหาด้านโภชนาการ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด, ปัญหาด้านการกลืนและการสำลัก, ปัญหาด้านการนอนหลับ, วัคซีนในผู้สูงอายุ, การป้องกันโรคในผู้สูงอายุสุขภาพดี
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
อายุรศาสตร์ทั่วไป, โรคในกลุ่มผู้สูงอายุ, โรคสมองเสื่อม, ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ
2558แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2562วุฒิบัตร (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2564วุฒิบัตร (อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
13:30 - 16:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร
09:00 - 12:00
คลินิกผู้สูงอายุ
พุธ
16:00 - 20:00
คลินิกผู้สูงอายุ
พฤหัสบดี
13:30 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกผู้สูงอายุ
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์
13:30 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกผู้สูงอายุ
อาทิตย์
08:30 - 16:00
คลินิกผู้สูงอายุ