พญ. สินี ศรีโมรา

Sinee Srimora, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ด้านอายุรศาสตร์โรคเลือด
2561อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2561อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2554แพทย์ศาสตร์บัญฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
จันทร์
13:30 - 16:00
คลินิกโรคเลือด
อังคาร
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
คลินิกโรคเลือด
พุธ
16:00 - 20:00
คลินิกโรคเลือด
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
เสาร์
08:00 - 12:00
คลินิกโรคเลือด