พญ. ลิลลี่ ปฐมหยก

Lilly Pathomyok, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
โรคเบาหวาน ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ความผิดปกติทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ
2557วุฒิบัตร (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551วุฒิบัตร (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

Sangwatanaroj S, Khovinthasate D, Pathomyok L, et al. Bladder Paraganglioma. The American Journal of Medical Science;305(1);63

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป