นพ. มาโนช รัตนสมปัตติกุล

Manoch Rattanasompattikul, MD.
 • แผนก
 • เชี่ยวชาญ
  อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคไต
 • ภาษา
  อังกฤษ, ไทย
 • ความเชี่ยวชาญ
 • คุณวุฒิ
 • ผลงานด้านวิชาการ
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis), โภชนบำบัดโรคไต (Renal Nutrition), วิทยาการระบาด (Epidemiology), ภาวะยูรีเมีย (Uremic toxins), (Erythropoietin Responsiveness)
2558Research fellowship Division of Chronic Kidney Disease Pathophysiology. The University of Tokyo Graduate School of Medicine
2555Fellowship Training in Epidemiology in CKD and ESRD Division of Nephrology and Hypertenson, Habor-UCLA Medical Center and Harold Simmons Center for Kidney Disease Research and Epidemiology, LabioMedical Research Institute, Los Angeles, CA, USA
2552Certificate of In-center PD training Program Renal Unit, Department of Medicine, Medical faculty of Chinese University of Hong Kong.
2549วุฒิบัตร (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2547วุฒิบัตร (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งตีพิมพ์

 1. Rattanasompattikul M, Chanchairujira T, Chanchairujira K, Ong-Ajyooth L. Assessment of risk factors and prevalence of atherosclerosis in hemodialysis patients in Siriraj hospital. J Med Assoc Thai;94 Suppl 1:S117-24 (2011)
 2. Kim Y, Molnar MZ, Rattanasompattikul M, Hatamizadeh P, Benner D, Kopple JD, Kovesdy CP, Kalantar-Zadeh K. Relative contributions of inflammation and inadequate protein intake to hypoalbuminemia in patients on maintenance hemodialysis. Int Urol Nephrol. 2012 Apr 15.
 3. Rattanasompattikul M, Feroze U, Molnar MZ, Dukkipati R, Kovesdy CP, Nissenson AR, Norris KC, Kopple JD, Kalantar-Zadeh K. Charlson comorbidity score is a strong predictor of mortality in hemodialysis patients.Int Urol Nephrol. 2012 Dec;44(6):1813-23.
 4. Sirous Darabian, Manoch Rattanasompattikul, Parta Hatamizadeh, Suphamai Bunnapradist, Matthew J. Budoff, Csaba P Kovesdy, Kamyar Kalantar-Zadeh. Vitamin D receptor activation and a novel classification of cardio-renal syndrome. Kidney Res Clin Pract. 2012 Mar;31(1):12-25.
 5. Manoch Rattanasompattikul, Miklos Z. Molnar, Joshua J. Zaritsky, Parta Hatamizadeh, Jennie Jing, Keith C. Norris, Csaba P. Kovesdy and Kamyar Kalantar-Zadeh. Association of Malnutrition-Inflammation Complex and Responsiveness to Erythropoiesis Stimulating Agents in Long-Term Hemodialysis Patients. Nephrol. Dial. Transplant. 2013;28 (7): 1936-45
 6. Manoch Rattanasompattikul, Miklos Z. MolnarMartin L. LeeRamanath DukkipatiRachelle BrossJennie Jing, et al.Anti-Inflammatory and Anti-Oxidative Nutrition in Hypoalbuminemic Dialysis Patients (AIONID) Study: Preliminary Results of the Pilot-Feasibility, Double-Blind Randomized, Placebo-Controlled Trial. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2013;4(4):247–257.
 7. Ausavarungnirun R, Wisetsin S, Rongkiettechakorn N, et al. Association of dental and periodontal disease with chronic kidney disease in patients of a single, tertiary care centre in Thailand. BMJ Open. 2016 Jul 27;6(7):e011836

PUBLICATION (without Impact Factors)

 1. Manoch Rattanasompattikul, Kamthorn Tantivitayatan. Chapter 45: Renal Physiology. Faust’s Anesthesiology Review, 4thedition. Maryland Heights, MO: Elsevier
 2. Manoch Rattanasompattikul. Exercise and Chronic Kidney Disease Patients. Journal of the Kidney Foundation of Thailand 2011;25(50):37-41
 3. Udomsak Udompol, Manoch Rattanasompattikul. Execise in Chronic Kidney Disease Patients and the Effect of Reduction of Cardiovascular Risk Factors. Journal of the Nephrology Society of Thailand 2012;18(4):27-30
 4. Manoch Rattanasompattikul. Lupus Nephritis. Journal of the Kidney Foundation of Thailand 2013;27(53):45-48

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
คลินิกโรคไต