นพ. ธีรเจต กวยบุญ

Theerajet Guayboon, M.D.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์
  • ภาษา
    ไทย ,อังกฤษ
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2022วุฒิบัตร อนุสาขา(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
2020วุฒิบัตร (อายุรศาสตร์)
2014พบ. มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
พุธ
13:30 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์
13:30 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
ศุกร์
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
อาทิตย์
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ