มะเร็งปอด

มะเร็งปอด นพ.คมน์สิทธิ์ ทองธรรมชาติ (อายุรศาสตร์มะเร็งว […]…

หยิน-หยาง

หยิน-หยาง พจ.ลดาวรรณ โชติกุลวรพฤกษ์ :  ผู้แปลและเรียบเร […]…

ภูมิแพ้ไข่

ไข่เป็นอาหารที่แพ้ได้มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ คู่ไปกับนม […]…

โรคอ้วน

โรคอ้วน พญ.ปฏินุช เย็นรมภ์ (อายุรศาสตร์และตจวิทยา) เกิด […]…

HPV Vaccine

HPV Vaccine โดยแพทย์หญิงเมธาวี อุฬารวงศ์ (สูตินรีแพทย์) […]…

Cyberbullying

Cyberbullying เขียนโดย: พญ.พิชยา พูลสวัสดิ์ กุมารแพทย์พ […]…

คำแนะนำการปฏิบัติระหว่างการแยกกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19

คำแนะนำการปฏิบัติระหว่างการแยกกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกต […]…

Hepatitis

ในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่รู้จักโรคไวรัสตับอักเสบน้อยมาก ซึ่งตับอักเ…

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก (Dengue Fever) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) ที่แพร่…

ไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นทุก ๆ ปี หากติดเชื้อเข้าไปแล้วก็ทำ…

เด็กอ้วน

เด็กอ้วนจะดูน่ารักสำหรับสายตาคนทั่วไป แต่ผลร้ายจากความอ้วนมีหลายประ…

วัคซีนรวม

ปัจจุบันมีโรคติดเชื้อหลายโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ถ้าเราใช้…

วัคซีนไอพีดี

การติดเชื้อแบคทีเรีย  Streptococcus pneumoniae  เป็นโรคที่สามารถรุกรานและแพร่กระจาย เ…