สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษเดี่ยว

2,900 บาท
ต่อวัน

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • เครื่องปรับอากาศ
 • โทรทัศน์
 • ตู้เย็น
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เสื้อผ้า

รายละเอียด

ค่าห้อง* 2,400 บาท
ค่าบริการพยาบาล 500 บาท
*ค่าห้องรวมค่าอาหาร

ห้องพิเศษรวม 4 เตียง

1,500 บาท
ต่อวัน

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • เครื่องปรับอากาศ

รายละเอียด

ค่าห้อง*  1,000 บาท
ค่าบริการพยาบาล 500 บาท
*ค่าห้องรวมค่าอาหาร

ห้อง ICU

2,400 บาท
ต่อวัน

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • เครื่องปรับอากาศ
 • โทรทัศน์
 • ตู้เย็น
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เสื้อผ้า

รายละเอียด

ค่าห้อง*  1,200 บาท
ค่าบริการพยาบาล  1,200 บาท
*ค่าห้องรวมค่าอาหาร

หมายเหตุ

 • สิทธิข้าราชการ ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน เบิกได้ 1,000 บาท ค่าพยาบาลต่อวัน 300 บาท
 • สิทธิเบิกจ่ายต้นสังกัดอื่นๆ ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน เบิกได้ ตามหนังสือรับรองสิทธิ

ข้อปฏิบัติการเข้าพักในหอผู้ป่วย

 • ผู้ป่วยและญาติต้องเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน แชมพูสระผม กระดาษชำระ ฯลฯ 
 • ผู้ป่วยต้องมีญาติเฝ้า 1 ท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 18-60 ปี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเฝ้าไข้) 
 • กรณีเข้าพักรักษาตัวห้องพิเศษ ญาติเฝ้าจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม

 • ผู้ป่วยและญาติต้องเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน แชมพูสระผม กระดาษชำระ ฯลฯ 
 • ผู้ป่วยต้องมีญาติเฝ้า 1 ท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 18-60 ปี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเฝ้าไข้) 
 • กรณีเข้าพักรักษาตัวห้องพิเศษ ญาติเฝ้าจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น