สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้อง STANDARD

2,900 บาท
ต่อวัน

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • เครื่องปรับอากาศ
 • โทรทัศน์
 • ตู้เย็น
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เสื้อผ้า

รายละเอียด

ค่าห้อง 2,900  บาท
ค่าอาหาร (อาหารไทย / อาหารนานาชาติ) 
ค่าบริการพยาบาล
ค่าบริการทางการแพทย์                                                                                    รวม                                                                                  
450 / 600  บาท
500  บาท
400  บาท
4,250-4,400 บาท

ห้อง VIP

4,500 บาท
ต่อวัน

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • เครื่องปรับอากาศ
 • โทรทัศน์
 • ตู้เย็น
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ไมโครเวฟ

รายละเอียด

ค่าห้อง 4,500  บาท
ค่าอาหาร (อาหารไทย / อาหารนานาชาติ) 
ค่าบริการพยาบาล
ค่าบริการทางการแพทย์                                                                                    รวม                                                                                  
450 / 600  บาท
500  บาท
400  บาท
5,850-6,000 บาท

ห้อง PREMIUM

8,000 บาท
ต่อวัน

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • เครื่องปรับอากาศ
 • โทรทัศน์
 • ตู้เย็น
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ไมโครเวฟ
 • ห้องพักญาติ
 • ห้องน้ำสำหรับญาติ

รายละเอียด

ค่าห้อง 8,000  บาท
ค่าอาหาร (อาหารไทย / อาหารนานาชาติ) 
ค่าบริการพยาบาล
ค่าบริการทางการแพทย์                                                                                    รวม                                                                                
450 / 600  บาท
500  บาท
400  บาท
9,350-9,500 บาท

ห้อง DOUBLE ROOM

1,900 บาท
ต่อวัน

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • เครื่องปรับอากาศ
 • โทรทัศน์
 • ตู้เย็น
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เสื้อผ้า

รายละเอียด

ค่าห้อง 1,900  บาท
ค่าอาหาร (อาหารไทย / อาหารนานาชาติ) 
ค่าบริการพยาบาล
ค่าบริการทางการแพทย์                                                                                    รวม                                                                                  
450 / 600  บาท
500  บาท
400  บาท
3,250-3,400 บาท

ห้องสามัญ

850 บาท
ต่อวัน

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • เครื่องปรับอากาศ

รายละเอียด

ค่าห้อง*  850 บาท
ค่าบริการพยาบาล
ค่าบริการทางการแพทย์
รวม
300 บาท
200 บาท
1,350 บาท
*ค่าห้องรวมค่าอาหาร

ห้อง ICU

3,000 บาท
ต่อวัน

รายละเอียด

ค่าห้อง*  3,000 บาท
ค่าบริการพยาบาล 
ค่าบริการทางการแพทย์
รวม
1,200 บาท
400 บาท
4,600 บาท
*ค่าห้องรวมค่าอาหาร

หมายเหตุ

 • สิทธิข้าราชการ ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน เบิกได้ 1,000 บาท ค่าพยาบาลต่อวัน 300 บาท
 • สิทธิเบิกจ่ายต้นสังกัดอื่นๆ ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน เบิกได้ ตามหนังสือรับรองสิทธิ

ข้อปฏิบัติการเข้าพักในหอผู้ป่วย

 • ผู้ป่วยและญาติต้องเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน แชมพูสระผม กระดาษชำระ ฯลฯ 
 • ผู้ป่วยต้องมีญาติเฝ้า 1 ท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  
 • กรณีเข้าพักรักษาตัวห้องพิเศษ ญาติเฝ้าจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม

 • หน่วยลงทะเบียนผู้ป่วยใน โทร 02 849 6600 ต่อ 3108