พญ. อภิชญา บุญสิริฉาย

APITSHAYA BUNSIRISHAI, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรกรรม
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
อายุรศาสตร์โรคเลือด
2559แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
จันทร์
13:30 - 16:00
คลินิกโรคเลือด
อังคาร
09:00 - 12:00
คลินิกโรคเลือด
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกโรคเลือด
พฤหัสบดี
16:00 - 20:00
คลินิกโรคเลือด
พฤหัสบดี
13:30 - 16:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์
16:00 - 20:00
คลินิกโรคเลือด
ศุกร์
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
อาทิตย์
*08:00 - 12:00
คลินิกโรคเลือด
หมายเหตุ
*เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 , 3 และ 5