พญ. อภิชญา บุญสิริฉาย

APITSHAYA BUNSIRISHAI, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรกรรม
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
อายุรศาสตร์โรคเลือด
2559แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
13:00 - 16:00
คลินิกโรคเลือด
จันทร์
08:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร
08:00 - 12:00
คลินิกโรคเลือด
พุธ
08:00 - 16:00
คลินิกโรคเลือด
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์
08:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป