นพ. รพีพัฒน์ เต็งธนกิจ

Rapeepat Tengtanakit, MD
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกโรคหัวใจ
อังคาร
09:00 - 12:00
คลินิกโรคหัวใจ
พุธ
13:30 - 16:00
คลินิกโรคหัวใจ
พฤหัสบดี
**09:00 - 12:00
***13:30 - 16:00
*****13:30 - 16:00
คลินิกโรคหัวใจ
อาทิตย์
****09:00 - 16:00
คลินิกโรคหัวใจ
หมายเหตุ
*หัตถการพิเศษทางด้านหัวใจ
**หัตถการพิเศษทางด้านหัวใจ
***คลินิกโรคหัวใจล้มเหลว
****ช่วงบ่าย หัตถการพิเศษทางด้านหัวใจ
*****คลินิกโรคหัวใจล้มเหลว