แนะนำบริการ

เวลาให้บริการ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งให้บริการผู้ป่วยนอกเป็นหลัก โดยมีขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ ดังนี้
ผู้ป่วยนอก

หน่วยตรวจโรคทั่วไปต่างๆ

จันทร์ – ศุกร์  08.00 – 16.00 น.
*หมายเหตุ:  งดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)   

เปิด 24 ชั่วโมง

หน่วยตรวจโรคทั่วไปสำหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (ER9)

จันทร์ – ศุกร์  08.00-20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์  08.00-16.00 น.
*หมายเหตุ:  งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันจันทร์ – ศุกร์ เท่านั้น

 คลินิกพิเศษเฉพาะทาง   

อายุรกรรม, ศัลยกรรม, ตา หู คอ จมูก, ผิวหนัง, กระดูกและกล้ามเนื้อ
จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.
เสาร์  08.00 – 12.00 น.
*หมายเหตุ:  งดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

 คลินิกพิเศษเวชศาสตร์ฟื้นฟู   

จันทร์ – ศุกร์  16.00 – 20.00 น.

คลินิกพิเศษแพทย์ทางเลือก 

คลินิกแพทย์แผนจีน คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคลินิกโฮมีโอพาธีย์
อังคาร – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 08.00-16.00 น.
*หมายเหตุ: คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ป่วยใน
105 เตียง
ผู้ป่วยปกติ
13 เตียง
หอผู้ป่วยวิกฤติ
*หมายเหตุ: รับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป