พญ. เจนจิรา ทองดี

Chenchira Thongdee, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
อายุรศาสตร์ทั่วไป
2561วุฒิบัตร (อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2557วุฒิบัตร (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2551แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– อาหารสำหรับผู้ป่วยท้องเสีย วารสารศูนย์การแพทย์กาญจนา ภิเษก ปี 2554

– Jarusjareonwittaya P., Rachathanich C. Prevalence of variceal bleeding and factors associated with variceal rebleeding and mortality in cirrhotic patient with acute upper gastrointestinal bleeding. In: The 30th annual meeting of The Royal College of physicians of Thailand 2014, Pattaya, Thailand

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
***08:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
อังคาร
*09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
พฤหัสบดี
**09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
หมายเหตุ
*โรคระบบทางเดินอาหาร
**โรคตับ
***โรคระบบทางเดินอาหาร