นพ. ทรงภพ จงทวีผล

SONGPOP CHONGTHAVEEPOL, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรกรรม
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2556แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2562วุฒิบัตร (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตร (อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโรคหัวใจ
อังคาร
08:00 - 12:00
คลินิกโรคหัวใจ
พฤหัสบดี
**08:00 - 16:00
คลินิกโรคหัวใจ
หมายเหตุ
*หัตถการพิเศษ
**หัตถการพิเศษ