พญ. ภัสสิยา เจียมสุขสุจิตต์

PASSIYA JIAMSUKSUJIT, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรกรรม
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*13:00 - 15:00
-
คลินิกปอด
อังคาร
**08:00 - 12:00
คลินิกปอด
หมายเหตุ
*ออกตรวจที่คลินิค ARI ชั้น1 คลินิกโรควัณโรค
**คลินิค COPD