พญ. ศิริกัญญา รุ่งเรือง

Sirigunya Roongruang, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา
  • ภาษา
    ไทย ,อังกฤษ
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา
2556คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
13:30 - 16:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกระบบประสาท
พุธ
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
**16:00 - 20:00
คลินิกระบบประสาท
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกระบบประสาท
ศุกร์
*13:30 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกระบบประสาท
อาทิตย์
09:00 - 16:00
คลินิกระบบประสาท
หมายเหตุ
*คลินิกเฉพาะโรค stroke และ dementia
**สัปดาห์ที่ 1 /3/ 5