นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน

WORASETH SAIFON, M.D.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
มะเร็งปอด มะเร็งทางเดินอาหาร
2556แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2562วุฒิบัตร (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตร (อนุสาขามะเร็งวิทยา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ESMO congress 2021 e-poster presentation Gut Microbiome Profile And Clinical Correlations in Advanced EGFR-WT and EGFR-Mutant Non-Small Cell Lung Cancer

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
13:00 - 16:00
คลินิกโรคมะเร็ง
จันทร์
08:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร
08:00 - 12:00
คลินิกโรคมะเร็ง
พุธ
08:00 - 12:00
คลินิกโรคมะเร็ง
พฤหัสบดี
08:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์
13:00 - 16:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป