พญ. พันธิตรา พิพัฒน์สวัสดิ์วุฒิ

Panthitra Pipatsawadvuth, M.D.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
**13:30 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกโรคหัวใจ
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกโรคหัวใจ
พฤหัสบดี
*13:30 - 16:00
16:00 - 20:00
*****13:30 - 16:00
คลินิกโรคหัวใจ
ศุกร์
***09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกโรคหัวใจ
เสาร์
****08:00 - 16:00
คลินิกโรคหัวใจ
หมายเหตุ
*คลินิกโรคหัวใจล้มเหลว
**หัตถการพิเศษทางด้านหัวใจ
***หัตถการพิเศษทางด้านหัวใจ
****ช่วงบ่าย หัตถการพิเศษทางด้านหัวใจ
*****คลินิกโรคหัวใจล้มเหลว