พญ. ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล

Suphawan Siriwattanakul, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, โรคข้อรูมาตอยด์, โรคเอส แอล อี

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร
13:30 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกโรคข้อและรูมาติซั่ม
อังคาร
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พุธ
16:00 - 20:00
คลินิกโรคข้อและรูมาติซั่ม
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี
13:30 - 16:00
คลินิกโรคข้อและรูมาติซั่ม
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
อาทิตย์
09:00 - 12:00
คลินิกโรคข้อและรูมาติซั่ม