นพ. อภิรัติ พูลสวัสดิ์

Apirath Phulsawat, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
อายุรศาสตร์ทั่วไป, โรคในกลุ่มผู้สูงอายุ, โรคสมองเสื่อม / ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ
2559วุฒิบัตร (อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2555วุฒิบัตร (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2548แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
คลินิกผู้สูงอายุ
อังคาร
13:00 - 16:00
*09:00 - 12:00
16:00 - 16:00
คลินิกผู้สูงอายุ
พุธ
08:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์
13:30 - 16:00
09:00 - 16:00
คลินิกผู้สูงอายุ
หมายเหตุ
*เฉพาะคนไข้ใหม่ที่ได้รับการประเมินภาวะสมองเสื่อมแล้วต้องพบแพทย์