นพ. ขจรวิทย์ รักหฤทัย

Kajornvit Raghareutai, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
  • ภาษา
    ไทย ,อังกฤษ
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2559คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2565อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ไม่พบตาราง