เรียน ผู้รับบริการโปรดทราบ

* ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนชนิดต่างๆ
และวัคซีนตามช่วงอายุ 
ได้ที่นี่เรียน   ผู้รับบริการโปรดทราบ 
            ผู้ที่ประสงค์เข้ารับบริการทางทันตกรรม ทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระบียน ได้ ณ หน่วยเวชระเบียน ชั้น 3
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร  ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  เป็นต้น

ประกาศ... 
การให้บริการผู้ป่วยเสี่ยงเป็นโควิดของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ตามประกาศของกรมควบคุมโรค

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการต่อไป (คลิกที่นี่)

เวชระเบียนออนไลน์

นัดหมายแพทย์ผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้ เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ

ลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบประวัติให้เพื่อพร้อมสำหรับการเข้าตรวจได้ทันที ประหยัดเวลาในการรอรับบริการ

ดูตารางออกตรวจ

ผู้ป่วยสามารถค้นหาแพทย์ ดูตารางออกตรวจของแพทย์ในแต่ละคลินิก

ส่งนัดหมาย

เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันผลการนัดหมายทางอีเมล์แล้ว ผู้ป่วยสามารถมารับบริการได้ตามวันและเวลานัดหมายได้ทันที

คลินิกและศูนย์รักษา

เราให้บริการทางการแพทย์ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์กางเลือกต่างๆ

บทความสุขภาพ

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและโรคต่างๆจากทีมแพทย์ของเรา

การฝังเข็มเลิกบุหรี่

จากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการสูบบุหรี่ในประเทศไทย พบว่า ผลการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากรใ…

โรงพยาบาลในเครือ