นพ. สมชาย ดุษฎีเวทกุล

Somchai Dutsadeevettakul, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
อายุรกรรมโรคหัวใจ, อายุรศาสตร์ทั่วไป, โรคความดันโลหิตสูง, การตรวจคลื่นสะท้อนเสียงหัวใจ, การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน
2547วุฒิบัตร (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2545วุฒิบัตร (สาขาอายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2540แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก. การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 2. หน้า 43-56, 2557

-ความชุกของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด. การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 2. หน้า 57-67, 2557

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
คลินิกโรคหัวใจ
อังคาร
16:00 - 20:00
คลินิกโรคหัวใจ
พุธ
*09:00 - 12:00
**16:00 - 20:00
คลินิกโรคหัวใจ
ศุกร์
09:00 - 12:00
คลินิกโรคหัวใจ
เสาร์
***08:00 - 12:00
คลินิกโรคหัวใจ
หมายเหตุ
*หัตถการพิเศษทางด้านหัวใจ
**หัตถการพิเศษทางด้านหัวใจ
***เฉพาะสัปดาห์ที่ 2และ 4