พญ. มลินพร แจ่มพงษ์

MALINPORN JAMPONG, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรกรรม
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกโรคไต
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกโรคไต
พุธ
13:30 - 16:00
13:00 - 16:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป