ร่วมงานกับเรา

โปรดระมัดระวัง มิจฉาชีพหรือบุคคลแอบอ้างเรียกรับเงิน เพื่อกระทำการใดๆ ให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน เช่น จัดหาคิวให้, ฝากเข้าทำงาน หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้ง หน่วยรับข้อร้องเรียน โทร. 02-8496600 ต่อ 2233