คลินิกกุมารเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิ ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี

-ตรวจประเมินสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปเด็กตามวัย

-ตรวจรักษาโรคทั่วไปเด็ก ตามอาการและความผิดปกติของระบบต่างๆ

-ดูแลให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย / การให้วัคซีน

-ให้คำแนะนำปรึกษาการเลี้ยงดูและการดูแลสุขภาพเด็กตามวัย

-ให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรอง รักษาและติดตามพัฒนาการเด็กตามวัย

 

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

1.ด้านพัฒนาการ

 • แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Development Screening Test II ; Denver II)
 • คู่มือการให้บริการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual ; DSPM)

2. คลินิกบูรณาการโรคอ้วน

 • ตรวจประเมินเด็กโรคอ้วน ให้คำปรึกษา และติดตามการรักษา โดยกุมารแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ

3. คลินิกกุมารเวชกรรมพิเศษ (นอกเวลาราชการ)

 • แพทย์เฉพาะทาง กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • แพทย์เฉพาะทาง กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้
 • แพทย์เฉพาะทาง กุมารแพทย์โรคระบบประสาท
 • แพทย์เฉพาะทาง กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

 

 

 • ผู้ป่วยเด็กทั่วไป
 • แจ้งล่วงเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์  13.30-15.30 น.

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ที่ตั้ง

คลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

 1. วันจันทร์ – ศุกร์ (ในเวลาราชการ)                                                                                                     เวลา   08.00 -16.00 น.  หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์  และนักขัตฤกษ์
 2. ให้บริการคลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ)                                                                                        -วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 น.– 20.00 น.
  -วันเสาร์เวลา เวลา  08.00 น.–16.00 น.
  -วันอาทิตย์เวลา 09.00 น.-12.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 16:00
อังคาร
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
พุธ
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00
ศุกร์
09:00 - 16:00
เสาร์
*09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 16:00
อังคาร
09:00 - 16:00
พุธ
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
เสาร์
13:00 - 16:00
*09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 3,5
วัน เวลาออกตรวจ
ศุกร์
16:00 - 20:00
อาทิตย์
*09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 1,3,5
1120,1121
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ