คลินิกกุมารเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิ ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี

-ตรวจประเมินสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปเด็กตามวัย

-ตรวจรักษาโรคทั่วไปเด็ก ตามอาการและความผิดปกติของระบบต่างๆ

-ดูแลให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย / การให้วัคซีน

-ให้คำแนะนำปรึกษาการเลี้ยงดูและการดูแลสุขภาพเด็กตามวัย

-ให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรอง รักษาและติดตามพัฒนาการเด็กตามวัย

 

คลินิกเด็กสุขภาพดี ราคาวัคซีนต่างๆ

 

มีการตรวจทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง(SPT) โดยกุมารแพทย์

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

1.ด้านพัฒนาการ

 • แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Development Screening Test II ; Denver II)
 • คู่มือการให้บริการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual ; DSPM)
 • ตรวจการได้ยินเบื้องต้นด้วยเครื่องตรวจ OAE

2. คลินิกบูรณาการโรคอ้วน

 • ตรวจประเมินเด็กโรคอ้วน ให้คำปรึกษา และติดตามการรักษา โดยกุมารแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ

3. คลินิกกุมารเวชกรรมพิเศษ (นอกเวลาราชการ)

 • แพทย์เฉพาะทาง กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • แพทย์เฉพาะทาง กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้
 • แพทย์เฉพาะทาง กุมารแพทย์โรคระบบประสาท
 • แพทย์เฉพาะทาง กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

 

 

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

 • ผู้ป่วยเด็กทั่วไป
 • แจ้งล่วงเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์  13.30-15.30 น.
 • กรณีต้องการรับวัคซีนที่จัดสรรโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ฟรี) ตามวัย มีเฉพาะวันอังคาร ของทุกเดือนเท่านั้น แนะนำผู้ปกครองเข้ามาติดต่อทำนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

ที่ตั้ง

คลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ                           วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 น.- 16.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์  และนักขัตฤกษ์
 • ให้บริการคลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ)                     วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 น. – 20.00 น.  วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.วันอาทิตย์  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
 • หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เบอร์ 028496600 ต่อ 1121

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:00 - 16:00
อังคาร
09:00 - 12:00
*16:00 - 20:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
เสาร์
**09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*คลินิกนอกเวลาราชการทุกวันอังคาร
**คลินิกนอกเวลาราชการวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:00 - 16:00
อังคาร
13:00 - 16:00
พุธ
09:00 - 12:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
อังคาร
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
วัน เวลาออกตรวจ
พุธ
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
ศุกร์
13:00 - 16:00
วัน เวลาออกตรวจ
เสาร์
*09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
หมายเหตุ
*คลินิกนอกเวลาราชการ วันเสาร์
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
*16:00 - 19:00
ศุกร์
16:00 - 19:00
อาทิตย์
09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*คลินิกนอกเวลาราชการ
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ