นพ. ภัคนันท์ ตรงจิตการุณย์

Pakanan Trongchitkarun, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
กุมารเวชกรรม
2561(วุฒิบัตร) สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)
2555แพทย์ศาสตร์บัญฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ความไวและความจำเพาะของชุดทดสอบชนิดรวดเร็วสำหรับโปรตีนเอ็นเอสหนึ่งและแอนติบอดีชนิดไอจีเอ็มและไอจีจีของไวรัสเดงกี (Sensitivity and specificity of NS-1 antigen and IgM/IgG rapid diagnostic tests for dengue viruses) กรุงเทพฯ : แพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. 34 หน้า. วิทยานิพนธ์ [วว.] — แพทยสภา 2560. http://library.childrenhospital.go.th/elib/cgi-bin/opacexe

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*13:00 - 16:00
คลินิกโรคอ้วนในเด็ก
จันทร์
09:00 - 12:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
จันทร์
09:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
อังคาร
13:00 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
อังคาร
09:00 - 16:00
*16:00 - 20:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
ศุกร์
*09:00 - 12:00
คลินิกพัฒนาการ
ศุกร์
09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
เสาร์
**09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ
*ออกตรวจวันจันทร์ สัปดาห์ที่1เดือนคี่ เดือนคู่
**สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน รับเฉพาะคิวนัดหมายเท่านั้น
***คลินิกนอกเวลาราชการทุกวันอังคาร
****คลินิกนอกเวลาราชการวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน