พญ. รัฐฐากร ปิ่นพัฒนพงศ์

RATTAKORN PINPATTANAPONG, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2557แพทย์ศาสตร์บัญฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2565ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*13:00 - 16:00
คลินิกโรคอ้วนในเด็ก
จันทร์
13:30 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
อังคาร
13:30 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกโรคข้อและรูมาติซั่มเด็ก
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโรคข้อและรูมาติซั่มเด็ก
พฤหัสบดี
*13:00 - 16:00
คลินิกพัฒนาการ
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
ศุกร์
13:00 - 16:00
คลินิกโรคข้อและรูมาติซั่มเด็ก
ศุกร์
09:00 - 12:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
ศุกร์
13:30 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ
*ออกตรวจวันจันทร์ สัปดาห์ที่3 เดือนคู่
**สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน รับเฉพาะคิวนัดหมายเท่านั้น