พญ. ชญานิศ ลี้ประจง

Chayanis leeprajong, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
กุมารเวชศาสตร์
2560แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2564 วุฒิบัตร (กุมารเวชศาสตร์) โรงพยาบาลชลบุรี

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ไม่พบตาราง