พญ. พิมพิกา หาญวัฒนานุกุล

Pimpika Hanvatananukul
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป (General Pediatrics)
2559แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2563วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*13:00 - 16:00
คลินิกโรคอ้วนในเด็ก
จันทร์
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
อังคาร
*13:30 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
อังคาร
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
พฤหัสบดี
*13:30 - 16:00
คลินิกพัฒนาการ
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00
*16:00 - 20:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ
*คลินิกโรคอ้วนในเด็ก ออกตรวจเฉพาะสัปดาร์ที่ 2 เฉพาะนัดหมายเท่านั้น
**คลินิกพัฒนากาาร ตรวจเฉพาะนัดหมายเท่านั้น
***คลินิกเด็กสุขภาพดี ตรวจเฉพาะนัดหมายเท่านั้น
****สัปดาห์ที่ 2,4