พญ. เกวลี ธรรมจำรัสศรี

Keawalee Thamjamratsri
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป (General pediatrics)
  • ภาษา
    ไทย, English
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป (General Pediatrics)
2019วุฒิบัตร สามขากุมารเวชศาสตร์ - Diploma of the Thai Board of Pediatrics
2015แพทยศาสตร์บัณฑิต วชิรพยาบาล (เกียรตินิยม) - M.D. with Honors

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
*13:00 - 16:00
คลินิกโรคภูมิแพ้และทดสอบภูมิแพ้เด็ก
จันทร์
*13:00 - 16:00
คลินิกโรคอ้วนในเด็ก
จันทร์
*09:00 - 12:00
**13:00 - 16:00
***16:00 - 20:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
อังคาร
13:00 - 16:00
คลินิกโรคภูมิแพ้และทดสอบภูมิแพ้เด็ก
อังคาร
09:00 - 12:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
อังคาร
****13:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
พุธ
**09:00 - 12:00
คลินิกโรคภูมิแพ้และทดสอบภูมิแพ้เด็ก
พุธ
08:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
ศุกร์
*09:00 - 12:00
คลินิกพัฒนาการ
ศุกร์
*****08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
เสาร์
******09:00 - 12:00
*******13:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่1,3,5 ทำทดสอบ SPT / สัปดาห์ที่ 4 ทำทดสอบOFC
**วันพุธ สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน
***ออกตรวจวันจันทร์ สัปดาห์ที่2 เดือนคี่
****สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน รับเฉพาะคิวนัดหมายเท่านั้น
*****คลินิกเฉพาะทางภูมิแพ้ สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
******คลินิกเฉพาะทางภูมิแพ้
*******คลินิกนอกเวลาราชการ วันจันทร์ แพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้ในเด็ก
********คลินิกเฉพาะทางภูมิแพ้
*********วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1,3,4ของเดือน
**********คลินิกนอกเวลาราชการ วันเสาร์ แพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้ในเด็ก
***********คลินิกนอกเวลาราชการ