พญ. เกวลี ธรรมจำรัสศรี

Keawalee Thamjamratsri
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป (General Pediatrics)
2019วุฒิบัตร สามขากุมารเวชศาสตร์ - Diploma of the Thai Board of Pediatrics
2015แพทยศาสตร์บัณฑิต วชิรพยาบาล (เกียรตินิยม) - M.D. with Honors

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*13:00 - 16:00
คลินิกโรคอ้วนในเด็ก
จันทร์
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
อังคาร
*13:30 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
อังคาร
09:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
พฤหัสบดี
*13:30 - 16:00
คลินิกพัฒนาการ
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
*16:00 - 20:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
อาทิตย์
**09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ
*คลินิกโรคอ้วนในเด็ก ออกตรวจเฉพาะสัปดาร์ที่ 1 เฉพาะนัดหมายเท่านั้น
**คลินิกพัฒนากาาร ตรวจเฉพาะนัดหมายเท่านั้น
***คลินิกเด็กสุขภาพดี ตรวจเฉพาะนัดหมายเท่านั้น
****สัปดาห์ที่ 1,3,5
*****คลินิกนอกเวลาวันอาทิตย์ ตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4