พญ. เกวลี ธรรมจำรัสศรี

Keawalee Thamjamratsri
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป (General pediatrics)
  • ภาษา
    ไทย, English
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป (General Pediatrics)
2019วุฒิบัตร สามขากุมารเวชศาสตร์ - Diploma of the Thai Board of Pediatrics
2015แพทยศาสตร์บัณฑิต วชิรพยาบาล (เกียรตินิยม) - M.D. with Honors

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*09:00 - 12:00
**13:00 - 16:00
***16:00 - 20:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
อังคาร
09:00 - 12:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
อังคาร
****13:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
พุธ
08:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
ศุกร์
*****08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
เสาร์
******09:00 - 12:00
*******13:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ
*คลินิกเฉพาะทางภูมิแพ้ สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
**คลินิกเฉพาะทางภูมิแพ้
***คลินิกนอกเวลาราชการ วันจันทร์ แพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้ในเด็ก
****คลินิกเฉพาะทางภูมิแพ้
*****วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1,3,4ของเดือน
******คลินิกนอกเวลาราชการ วันเสาร์ แพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้ในเด็ก
*******คลินิกนอกเวลาราชการ