พญ. พิชญา สถิตย์พัฒนพันธ์

Pitchaya Satitpatanapan , MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป,กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
  • ภาษา
    ไทย ,อังกฤษ
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป (General pediatrics) กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pediatric pulmonology) โรคทางเดินหายใจและปอดเด็ก โรคหอบหืด ภาวะนอนกรน
2560แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2564 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2564วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2566วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโรคปอดและระบบหายใจเด็ก
จันทร์
*13:00 - 16:00
คลินิกโรคอ้วนในเด็ก
จันทร์
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
อังคาร
13:00 - 16:00
คลินิกโรคปอดและระบบหายใจเด็ก
อังคาร
09:00 - 12:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
อังคาร
13:30 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกโรคปอดและระบบหายใจเด็ก
พุธ
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
พฤหัสบดี
13:30 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
ศุกร์
09:00 - 12:00
คลินิกโรคปอดและระบบหายใจเด็ก
ศุกร์
*09:00 - 12:00
คลินิกพัฒนาการ
ศุกร์
09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
อาทิตย์
*09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ
*ออกตรวจวันจันทร์ สัปดาห์ที่3 เดือนคี่
**สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน รับเฉพาะคิวนัดหมายเท่านั้น
***สัปดาห์ที่ 1 และ 3