• ข้อมูลทั่วไป
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 • คำอธิบายรายการตรวจสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (CHECK UP CENTER) 

ศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่จัดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ และแต่ละเพศ รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, ก่อนเข้าศึกษาต่อ, ก่อนการแต่งงาน ตลอดจนการออกใบรับรองแพทย์ โดยให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และระบบบริการที่ได้มาตรฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 รวมถึงการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จึงให้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำและสามารถทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจในบริการที่ท่านจะได้รับ

การตรวจสุขภาพจะต้องตรวจอะไรบ้างและตรวจถี่ขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพโดยรวม ประวัติครอบครัว และรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นจะแบ่ง ตามเพศและอายุ โดยแพทย์แนะนำให้ตรวจทุก 1 ปี    สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาจจำเป็นต้องมีการตรวจเพิ่มเติมและตรวจบ่อยขึ้น

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

การบริการตรวจสุขภาพ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกประจำปี
 • ตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน/มีบุตร
 • ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อ
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์

หมายเหตุ  

 •  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาล
 •  โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำแนะนำก่อนการตรวจสุขภาพ

  • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดอย่างน้อย 10 -12 ชั่วโมงก่อนการตรวจ (ยกเว้นน้ำเปล่าดื่มได้)
  • ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
  • กรุณานำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาในวันตรวจสุขภาพ
  • ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติ ต้องทำการตรวจรักษา หรือตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม รวมถึงการสั่งยาต่างๆ ทางศูนย์สุขภาพจะทำการส่งท่านไปตรวจรักษาต่อกับแพทย์เฉพาะทางต่อไป
  • บุคคลที่มีอาการเจ็บป่วย และต้องการตรวจเพื่อค้นหาโรคหรือรักษา ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาที่หน่วยตรวจโรคทั่วไป
  • หากมีผลการตรวจเดิมที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ

คำแนะนำก่อนการตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก

 • ไม่ควรมีการตรวจภายใน หรือสวนล้างภายในช่องคลอดก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 1 วัน
 • ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ และการเหน็บยาใดๆ ในช่องคลอดก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 3 วัน
 • ควรมารับการตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • หากมีผลการตรวจเดิมที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ

คำแนะนำก่อนการตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด 6 ชั่วโมงก่อนการตรวจ (ยกเว้นน้ำเปล่าดื่มได้)
 • ประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนการตรวจ ให้เริ่มดื่มน้ำเปล่ามากๆ และกลั้นปัสสาวะไว้ เพื่อให้สามารถตรวจดูกระเพาะปัสสาวะและอวัยวะภายในช่องท้องส่วนล่างได้
 • หากมีผลการตรวจเดิม ฟิล์มหรือซีดีที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ

คำแนะนำก่อนการตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวน์เต้านม

 • หากตั้งครรภ์หรือเคยผ่าตัดเสริมเต้านม ต้องแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบทันที
 • การเลือกช่วงเวลาในการตรวจ ควรเลือกช่วงที่ท่านมีการปวดหรือคัดเต้านมน้อยที่สุด การตรวจเต้านมที่ดีที่สุด ควรเป็นช่วง 7-14 วัน หลังประจำเดือนมาวันแรก
 • วันที่มาตรวจควรใส่เสื้อที่แยกจากกระโปรงหรือกางเกง เพื่อความสะดวกในการตรวจร่างกายส่วนบน และไม่ใส่เครื่องประดับบริเวณคอและหู
 • ไม่ทาครีม โลชั่น น้ำหอม แป้งหรือยาระงับกลิ่นตัวบริเวณรักแร้หรือร่างกายส่วนบน ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยคล้ายความผิดปกติในฟิล์มเอกซเรย์
 • ไม่ต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนการตรวจ
 • หากมีผลการตรวจเดิม ฟิล์มหรือซีดีที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00–16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันเสาร์ เวลา 07.30-12.00 น. (คลินิกพิเศษ)

วันอาทิตย์ 07.30-12.00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3  (คลินิกพิเศษ)

 

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 16:00
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00
เสาร์
*08:00 - 12:00
**09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 2,4
**เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4
วัน เวลาออกตรวจ
อังคาร
09:00 - 16:00
พุธ
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
เสาร์
*08:00 - 12:00
**09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 1,3,5
**เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
 • ทั้งหมด
 • ชาย
 • หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

รายการตรวจ

ราคา 1,640

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glocose)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจทำงานของของไต (Creatinine)
 • ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
 • ตรวจระดับไขมันคอเรสเตอรอล (Cholesteral)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
 • ตรวจระดับไขมันดี (HDL)
 • ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัว (EKG)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
 • ตรวจอุจจาระ (stool examination)

การตรวจสุขภาพโดยรวมเบื้องต้น สำหรับทั้งเพศหญิงและเพศชาย ประกอบไปด้วย

 

ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

เพื่อประเมินความเสี่ยง และคัดกรองโรคเบาหวาน

 

ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)

เป็นการตรวจเลือดเพื่อดูระดับค่าครีเอตินิน (creatinine) ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อ และ ค่า BUN (Blood Urea Nitrogen) ซึ่งเป็นค่าของเสียจากการย่อยสลายโปรตีน เพื่อประเมินความสามารถในการขับของเสียของไต

 

ตรวจระดับกรดยูริก (Uric Acid)

เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเก๊าท์

 

ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)

เพื่อดูระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ รวมถึงไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดีและคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

 

ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP)

เป็นการตรวจดูความผิดปกติของตับและทางเดินน้ำดี โดยตรวจหาเอ็นไซม์และสารต่างๆ ในเลือดเพื่อหาภาวะตับอักเสบ ตับเสื่อมสภาพ ภาวะดีซ่าน

 

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

เพื่อหาความผิดปกติของส่วนประกอบของเลือด ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ประเมินความเข้มข้นของเลือด ซึ่งอาจบอกถึงสภาวะผิดปกติเช่น ภาวะโลหิตจาง ภาวะที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย จำนวนเกล็ดเลือด รวมถึงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

 

ตรวจปัสสาวะ  (Urinalysis)

ช่วยในการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินปัสสาวะเบื้องต้น รวมถึงโรคอื่นๆ ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะเช่น  โรคไต นิ่วในระบบปัสสาวะะ โรคเบาหวาน

 

ตรวจอุจจาระ (Stool examination, Occult blood)

ช่วยในการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินอาหารเบื้องต้น เช่น ภาวะการอักเสบติดเชื้อในลำไส้ พยาธิ

ตรวจหาภาวะเลือดปนในอุจจาระซึ่งอาจเกิดจากแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ ริดสีดวงทวาร มะเร็งทางเดินอาหาร

 

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

เป็นการประเมินการทำงานของหัวใจในขณะพัก เพื่อดูความผิดปกติเช่นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ การนำไฟฟ้าที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ หรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 

เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)

เพื่อดูความผิดปกติในช่องทรวงอก เช่น ขนาดของหัวใจ  วัณโรคและโรคต่างๆของปอด

 

การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง

 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) ในสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ในสุภาพบุรุษช่วงวัย 50 ปีขึ้นไป

 

การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination : PE)

จะสอบถามประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดของคนในครอบครัว ประวัติอาการต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวัติการใช้ยา รวมถึงพฤติกรรมต่างๆที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ ร่วมกับการตรวจเบื้องต้น เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาดัชนีมวลกาย ประกอบกับการตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแยกโรคได้ในระดับหนึ่ง

 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ

คลินิกพิเศษนอกเวลา