ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)

ข้อมูลทั่วไป

“ศูนย์ตรวจสุขภาพ” ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่จัดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ และแต่ละเพศ รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, ก่อนเข้าศึกษาต่อ, ก่อนการแต่งงาน ตลอดจนการออกใบรับรองแพทย์ โดยให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และระบบบริการที่ได้มาตรฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 รวมถึงการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จึงให้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำและสามารถทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจในบริการที่ท่านจะได้รับ

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

คำแนะนำก่อนการตรวจสุขภาพ

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดอย่างน้อย 10 -12 ชั่วโมงก่อนการตรวจ (ยกเว้นน้ำเปล่าดื่มได้)
 • ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • กรุณานำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาในวันตรวจสุขภาพ
 • ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติ ต้องทำการตรวจรักษา หรือตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม รวมถึงการสั่งยาต่างๆ ทางศูนย์สุขภาพจะทำการส่งท่านไปตรวจรักษาต่อกับแพทย์เฉพาะทางต่อไป
 • บุคคลที่มีอาการเจ็บป่วย และต้องการตรวจเพื่อค้นหาโรคหรือรักษา ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาที่หน่วยตรวจโรคทั่วไป
 • หากมีผลการตรวจเดิมที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ

คำแนะนำก่อนการตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก

 • ไม่ควรมีการตรวจภายใน หรือสวนล้างภายในช่องคลอดก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 1 วัน
 • ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ และการเหน็บยาใดๆ ในช่องคลอดก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 3 วัน
 • ควรมารับการตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • หากมีผลการตรวจเดิมที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ

คำแนะนำก่อนการตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด 6 ชั่วโมงก่อนการตรวจ (ยกเว้นน้ำเปล่าดื่มได้)
 • ประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนการตรวจ ให้เริ่มดื่มน้ำเปล่ามากๆ และกลั้นปัสสาวะไว้ เพื่อให้สามารถตรวจดูกระเพาะปัสสาวะและอวัยวะภายในช่องท้องส่วนล่างได้
 • หากมีผลการตรวจเดิม ฟิล์มหรือซีดีที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ

คำแนะนำก่อนการตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวน์เต้านม

 • หากตั้งครรภ์หรือเคยผ่าตัดเสริมเต้านม ต้องแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบทันที
 • การเลือกช่วงเวลาในการตรวจ ควรเลือกช่วงที่ท่านมีการปวดหรือคัดเต้านมน้อยที่สุด การตรวจเต้านมที่ดีที่สุด ควรเป็นช่วง 7-14 วัน หลังประจำเดือนมาวันแรก
 • วันที่มาตรวจควรใส่เสื้อที่แยกจากกระโปรงหรือกางเกง เพื่อความสะดวกในการตรวจร่างกายส่วนบน และไม่ใส่เครื่องประดับบริเวณคอและหู
 • ไม่ทาครีม โลชั่น น้ำหอม แป้งหรือยาระงับกลิ่นตัวบริเวณรักแร้หรือร่างกายส่วนบน ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยคล้ายความผิดปกติในฟิล์มเอกซเรย์
 • ไม่ต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนการตรวจ
 • หากมีผลการตรวจเดิม ฟิล์มหรือซีดีที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ

ที่ตั้ง

ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00–16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันเสาร์ 08.00-12.00 น. (คลินิกพิเศษ)

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 16:00
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00
เสาร์
*08:00 - 12:00
**09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 2,4
**เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4
วัน เวลาออกตรวจ
อังคาร
09:00 - 16:00
พุธ
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
เสาร์
*08:00 - 12:00
**09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 1,3,5
**เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ