โปรแกรม C  (อายุมากกว่า 50 ปี)

ลำดับ รายการ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
1 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)
2 ตรวจการทำงานของไต   (BUN)   
3 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
4 ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
5 ตรวจระดับไขมันคอเรสเตอรอล  (Cholesterol)
6 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์  (Triglyceride)
7 ตรวจระดับไขมันดี  (HDL)
8 ตรวจระดับไขมันไม่ดี  (LDL)
9 ตรวจการทำงานของตับ  (SGOT)
10 ตรวจการทำงานของตับ  (SGPT)
11 ตรวจการทำงานของตับ  (ALP)
12 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
13 ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
14 ตรวจอุจจาระ (Stool examination)
15 ตรวจอุจจาระ (Stool occult blood )
16 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
17 ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
18 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
***  สิทธิข้าราชการ  เบิกได้ 850 บาท  ***    

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ !!!       >>กรุณานัดหมายล่วงหน้า << แนะนำนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ท่านต้องการตรวจสุขภาพ                                          ก่อนนัดหมาย ต้องมีประวัติโรงพยาบาลก่อน หากยังไม่มีประวัติ คลิกที่นี่  

     การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
  •  งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมงก่อนการตรวจ (ยกเว้นน้ำเปล่าสามารถดื่มได้)
  • ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
  • กรุณานำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาด้วยในวันตรวจสุขภาพ
  • ท่านควรเข้ารับการตรวจสุขภาพในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอ่อนเพลียจากการงดอาหารและเครื่องดื่มเป็นเวลานาน
  • หากท่านต้องรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต สามารถรับประทานยาตามที่แพทย์แนะนำก่อนมาตรวจสุขภาพได้
  • ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งปกติ ต้องทำการตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม รวมถึงการสั่งยาต่างๆ ทางศูนย์ตรวจสุขภาพจะทำการส่งท่านไปตรวจรักษาต่อกับแพทย์เฉพาะทางต่อไป
  • บุคคลที่มีอาการเจ็บป่วย และต่้องการตรวจค้นหาโรคหรือรักษา ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาอาการผิดปกติที่หน่วยตรวจโรคทั่วไป
  • หากท่านมีผลตรวจเดิมที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำผลตรวจมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ
     หมายเหตุ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)


คลินิกในเวลา     เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (เวลา 7.00-15.00 น.)
                โทร. 02-849-6600 ต่อ 3004 – 3005
คลินิกพิเศษ      เปิดให้บริการวันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 7.30 – 12.00 น.
                โทร. 02-849-6600 ต่อ 2160, 2164, 1571