พญ. ธีรานันท์ นาคะบุตร

Teeranun Nakabut, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชปฏิบัติทั่วไป
2550 แพทย์ศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยรังสิต
2560 อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*08:00 - 09:00
คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
จันทร์
09:00 - 16:00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)
ศุกร์
08:00 - 16:00
คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ
เสาร์
*08:00 - 12:00
**09:00 - 12:00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)
หมายเหตุ
*Palliative care
**สัปดาห์ที่ 2,4
***เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4