โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส หรือเรียกย่อว่า เอชพีวี (HPV) เชื้อนี้ติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์ มักพบในผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆ หรือการมีคู่นอนหลายคน มะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการ ตรวจพบจากการตรวจภายใน และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจำปี ในรายที่มีเลือดออกหรือตกขาวผิดปกติ มักพบว่ามะเร็งลุกลามไปมากแล้ว แนวทางการรักษามะเร็งปากมดลูกในปัจจุบัน ถ้าเป็นระยะเริ่มแรกมักรักษาหายด้วยการผ่าตัด แต่ถ้าเป็นระยะลุกลามต้องรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด แต่มะเร็งปากมดลูกยังคงเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้

ในปัจจุบันมีวิธีในการตรวจหาเซลล์ผิดปกติด้วยวิธีใหม่ และใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศที่พัฒนาแล้ว คือ การตรวจหาเซลล์ผิดปกติด้วยของเหลวที่เรียกว่า liquid-based cytology วิธีการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนเทคนิคการตรวจแป๊ปสเมียร์แบบดั้งเดิม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ทำการค้นคิดพัฒนาชุดตรวจหาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกด้วยของเหลวและวิธีการเตรียมเซลล์จนเป็นผลสำเร็จและจดลิขสิทธิ์ภายใต้ชื่อ Siriraj liquid-based cytology พบว่ามีความไวและความจำเพาะของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ดีเช่นเดียวกับชุดตรวจด้วยของเหลวที่นำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งค่าตรวจก็ยังถูกกว่า 3–5 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับการตรวจด้วยแป๊ปเสมียร์แบบเดิม วิธีนี้ถือเป็นการป้องกันไม่ให้เซลล์ผิดปกติกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชได้ให้บริการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจหาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกด้วยของเหลวเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจมาเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกและลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคต 

     คำแนะนำก่อนการตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก
  • ไม่ควรมีการตรวจภายใน หรือสวนล้างภายในช่องคลอดก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 1 วัน
  • ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ และการเหน็บยาใดๆ ในช่องคลอดก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 3 วัน
  • ควรมารับการตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 1 สัปดาห์
  • หากมีผลการตรวจเดิมที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ !!!       >>กรุณานัดหมายล่วงหน้า << แนะนำนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ท่านต้องการตรวจสุขภาพ                                          ก่อนนัดหมาย ต้องมีประวัติโรงพยาบาลก่อน หากยังไม่มีประวัติ คลิกที่นี่