ร.ท. นพ. ภาณุภัท นราศุภรัฐ

Lt. Parnoupat Narasuppharath, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ฝังเข็ม, เวชศาสตร์ครอบครัว ,เวชปฏิบัติทั่วไป
2562อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
2559 หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม กรมแพทย์ทหารบก
2558 การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บใน 3 จังหวัดชายแดนใต้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2557 หลักสูตรช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ทางยุทธวิธี, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
2556 แพทย์ศาสตรบัณฑิต , วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

สิ่งตีพิมพ์

  1. Vutthikraivit P, Lertnimitr B, Chalardsakul P, Imjaijitt W, Piyaraj P. Prevalence of HIV testing and associated factors among young men who have sex with men (MSM) in Bangkok, Thailand. J Med Assoc Thai. 2014 Feb;97 Suppl 2:S207-14.
  2. Chalardskul P, Nivesvivat T, Lieworakul T, Lertnimitr B. Prevalence of Smoking and Depression among High School Students in Rural Thailand. เวชสารแพทย์ทหารบก ป.ที่ 64 ฉบับพิเศษ (1) พฤศจิกายน 2554

*** Buncha Lertnimitr (Lertnimitr B.) เป็นชื่อเดิมก่อนเปลี่ยนชื่อ-สกุลเป็น นพ.ภาณุภัท ***

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
08:00 - 16:00
คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ
อังคาร
09:00 - 12:00
*08:00 - 09:00
คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
อังคาร
09:00 - 16:00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)
พุธ
09:00 - 12:00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)
พฤหัสบดี
17:00 - 18:00
คลินิกแพทย์แผนจีน
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)
เสาร์
*13:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนจีน
เสาร์
*08:00 - 12:00
**09:00 - 12:00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)
หมายเหตุ
*Palliative care
**ออกตรวจวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5ของเดือน
***สัปดาห์ที่ 1,3,5
****เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5