โปรแกรม D (คู่สมรส)

โปรแกรมคู่สมรส เป็นชุดโปรแกรมเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะแต่งงาน หรือวางแผนมีบุตร ซึ่งจะช่วยคัดกรองความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกาย เพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรสและป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูกน้อย โดยการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางเลือดและยังช่วยป้องกันอันตรายจากโรคที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิต หัดเยอรมัน และยังช่วยป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ลำดับ รายการ  สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
1 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
2 ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
3 ตรวจหมู่โลหิต (ABO Group, Rh Group)
4 ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg, HBsAb, Anti-HBc)
5 ตรวจพาหะธาลัสซีเมีย (Hb Typing)
6 ตรวจโรคซิฟิลิส (VDRL)
7 ตรวจหาเชื้อ เอชไอวี (Anti-HIV)
8 ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG)

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ !!!       >>กรุณานัดหมายล่วงหน้า << แนะนำนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ท่านต้องการตรวจสุขภาพ                                          ก่อนนัดหมาย ต้องมีประวัติโรงพยาบาลก่อน หากยังไม่มีประวัติ คลิกที่นี่  

       การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
  • โปรแกรมคู่สมรส ไม่จำเป็นต้องงดอาหาร  แต่หากท่านอยากตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ที่มีการตรวจหาน้ำตาลในเลือดหรือไขมันในเลือด ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง
  • ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
  • กรุณานำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาด้วยในวันตรวจสุขภาพ
  • ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งปกติ ต้องทำการตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม รวมถึงการสั่งยาต่างๆ ทางศูนย์ตรวจสุขภาพจะทำการส่งท่านไปตรวจรักษาต่อกับแพทย์เฉพาะทางต่อไป
  • บุคคลที่มีอาการเจ็บป่วย และต่้องการตรวจค้นหาโรคหรือรักษา ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาอาการผิดปกติที่หน่วยตรวจโรคทั่วไป
  • หากท่านมีผลตรวจเดิมที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำผลตรวจมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ
      หมายเหตุ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า