นพ.ดร. สมภพ สูอำพัน

Sompop Suamphan, MD, PhD.
 • แผนก
 • เชี่ยวชาญ
  การแพทย์แผนจีน, โฮมีโอพาธีย์, เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ภาษา
  อังกฤษ, ไทย
 • ความเชี่ยวชาญ
 • คุณวุฒิ
 • ผลงานด้านวิชาการ
ฝังเข็ม, โฮมีโอพาธีย์, เวชปฏิบัติทั่วไป
2557 หลักสูตรการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ Belgain School of Homeopathy และสมาคมโฮมีโอพาธีย์แห่งประเทศไทย
2552 หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข
2552 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Soo-ampon, S., Wongwitdecha, N., Plasen, S., Hindmarch, I. and Boyle, J. (2004) Effects of word frequency on recall memory following lorazepam, alcohol, and lorazepam alcohol interaction in healthy volunteers. Psychopharmacology 176 (3-4): 420-425.
 • Soo-ampon, S. and Wongwitdecha, N. (2002) Effects of nitric oxide synthase inhibitor, L-NAME on the open field behavior of social isolation stress rats. The International Journal of Neuropsychopharmacology 5(Suppl 1): S149.
 • Wongwitdecha, N., Soo-ampon, S., Ritilert P., Verawarnapakul V. (2006) Anxiolytic and antidepressant effects of barakol. The International Journal of Neuropsychopharmacology 9 (Suppl 1): S67.
 • การแพทย์ทางเลือกกับการรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, วารสารการประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2558, หน้า 33-45
 • การศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็มต่อการรักษาโรคไมเกรน, วารสารการประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2556, หน้า 260-274

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)
อังคาร
09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
อังคาร
09:00 - 12:00
คลินิกแพทย์แผนจีน
อังคาร
08:00 - 16:00
คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกแพทย์แผนจีน
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)
ศุกร์
09:00 - 12:00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)