คลินิกเด็กสุขภาพดี

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกเด็กสุขภาพดีให้บริการดูแลฉีดวัคซีนตามวัย ประเมินการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ ตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเบื้องต้นเหมาะสมกับวัย  คัดกรองการได้ยิน  คัดกรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีน  อาหารโภชนาการ  การเจริญเติบโตสมวัยเพื่อให้พ่อแม่และผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก โดยมีการทำงานประสานกันของสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ กุมารแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล  เภสัชกร    นักโภชนาการ

 

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น

   ชื่อเครื่องมือ  

1. คู่มือการให้บริการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

แจ้งล่วงเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ เวลา 13.30-15.30 น.

ที่ตั้ง

คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 – 15.30 น.

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
อังคาร
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
อังคาร
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:00 - 16:00
พุธ
09:00 - 12:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:00 - 16:00
อังคาร
13:00 - 16:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ