คลินิกจักษุวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและ รักษา ภาวะความผิดปกติทางสายตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่

 • โรคต้อกระจก
 • โรคต้อหินหรือสงสัยตัอหิน
 • โรคเยื่อบุตาและกระจกตา
 • โรคน้ำวุ้นตาและจอตา เช่น เบาหวานในจอตา จุดรับภาพเสื่อม จุดรับภาพบวม เป็นต้น
 • โรคเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์
 • โรคในกลุ่มม่านตาอักเสบ
 • โรคของเปลือกตา
 • โรคของระบบประสาทจักษุ เช่น โรคของเส้นประสาทตา อาการมองเห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้อที่เปลือกตาและใบหน้ากระตุก
 • สิ่งแปลกปลอมเข้าตา
 • โรคทางตาอื่นๆ

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

 • เครื่องวัดลานสายตา ( Visual Field )
 • เลเซอร์เพื่อรักษาภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นมัวหลังจากการสลายต้อกระจก ป้องกันและ/หรือรักษาภาวะต้อหินมุมปิดแบบฉียบพลัน, รักษาภาวะเบาหวานขึ้นตา, รักษาจอประสาทตาฉีกขาดหรือบาง
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera)
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตา (OCT)
 • เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Auto refraction)
 • เครื่องวัดความดันลูกตาอัตโนมัติ
 • A-Scan ใช้ตรวจวัดค่าความยาวของลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และคำนวณค่ากำลังเลนส์แก้วตาเทียมสำหรับผู้ป่วยที่จะการผ่าตัดต้อกระจก
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์ความโค้งและความหนาของกระจกตา (Pentacam)
 • การผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียมด้วยเครื่องสลายต้อกระจก
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางจอประสาทตา
 • การผ่าตัดต้อหิน
 • การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ
 • การผ่าตัดบริเวณเปลือกตา

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

 • ผู้ป่วยที่มีนัดทำหัตถการพิเศษก่อนพบแพทย์ เช่น ขยายม่านตา ตรวจลานสายตา เป็นต้น ควรมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัด 30-60 นาที
 • ผู้ป่วยที่ต้องขยายม่านตาไม่ควรขับรถมา และควรมีญาติมาด้วยเนื่องจากหลังหยอดยาขยายม่านตา ตาจะมัวมองไม่ชัด

 

กรณีเลื่อนนัด

กรุณาแจ้งเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ โทร 02-8496600 ต่อ 3300 ,3301 ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น

ที่ตั้ง

ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.*

*ยกเว้นวันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
08:30 - 12:00
*13:00 - 16:00
อังคาร
**08:30 - 12:00
16:00 - 20:00
พุธ
08:30 - 12:00
พฤหัสบดี
08:30 - 12:00
หมายเหตุ
*Neuro oph Clinic wk 2/4
**OR
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 16:00
**16:00 - 20:00
อังคาร
08:00 - 15:00
พุธ
*09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
เสาร์
***08:00 - 16:00
อาทิตย์
****08:00 - 12:00
หมายเหตุ
*OR
**เฉพาะสัปดาห์ที่ 1-4
***เฉพาะสัปดาห์ที่ 1-4
****เฉพาะสัปดาห์ที่ 1
วัน เวลาออกตรวจ
พุธ
*09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
**09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
ศุกร์
09:00 - 16:00
หมายเหตุ
*CLWK2/4
**OR
วัน เวลาออกตรวจ
อังคาร
09:00 - 12:00
*13:00 - 16:00
พุธ
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
พฤหัสบดี
**13:00 - 16:00
ศุกร์
09:00 - 16:00
อาทิตย์
***08:00 - 12:00
หมายเหตุ
*OR
**OPD wk2/4 Laser-OR wk 1/3/5
***เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:00 - 16:00
*09:00 - 12:00
อังคาร
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
ศุกร์
**13:00 - 16:00
***16:00 - 20:00
เสาร์
****08:00 - 12:00
หมายเหตุ
*OR
**IVT/LASER wk
***เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4
****เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 3, 5
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
*09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*OR
วัน เวลาออกตรวจ
พุธ
*09:00 - 12:00
**13:00 - 16:00
หมายเหตุ
*OR 1/3/5
**OPD WK1/3/5
ต่อ 2130, 3077
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ

คลินิกพิเศษนอกเวลา

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.
 • วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 12.00 น.