คลินิกจักษุวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและ รักษา ภาวะความผิดปกติทางสายตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่

 • โรคต้อกระจก
 • โรคต้อหินหรือสงสัยตัอหิน
 • โรคเยื่อบุตาและกระจกตา
 • โรคน้ำวุ้นตาและจอตา เช่น เบาหวานในจอตา จุดรับภาพเสื่อม จุดรับภาพบวม เป็นต้น
 • โรคเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์
 • โรคในกลุ่มม่านตาอักเสบ
 • โรคของเปลือกตา
 • โรคของระบบประสาทจักษุ เช่น โรคของเส้นประสาทตา อาการมองเห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้อที่เปลือกตาและใบหน้ากระตุก
 • สิ่งแปลกปลอมเข้าตา
 • โรคทางตาอื่นๆ

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

 • เครื่องวัดลานสายตา ( Visual Field )
 • เลเซอร์เพื่อรักษาภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นมัวหลังจากการสลายต้อกระจก ป้องกันและ/หรือรักษาภาวะต้อหินมุมปิดแบบฉียบพลัน, รักษาภาวะเบาหวานขึ้นตา, รักษาจอประสาทตาฉีกขาดหรือบาง
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera)
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตา (OCT)
 • เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Auto refraction)
 • เครื่องวัดความดันลูกตาอัตโนมัติ
 • A-Scan ใช้ตรวจวัดค่าความยาวของลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และคำนวณค่ากำลังเลนส์แก้วตาเทียมสำหรับผู้ป่วยที่จะการผ่าตัดต้อกระจก
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์ความโค้งและความหนาของกระจกตา (Pentacam)
 • B-Scan เครื่องตรวจตาส่วนหลัง
 • การผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียมด้วยเครื่องสลายต้อกระจก
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางจอประสาทตา
 • การผ่าตัดต้อหิน
 • การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

 • ผู้ป่วยที่มีนัดทำหัตถการพิเศษก่อนพบแพทย์ เช่น ขยายม่านตา ตรวจลานสายตา เป็นต้น ควรมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัด 30-60 นาที
 • ผู้ป่วยที่ต้องขยายม่านตาไม่ควรขับรถมา และควรมีญาติมาด้วยเนื่องจากหลังหยอดยาขยายม่านตา ตาจะมัวมองไม่ชัด

 

กรณีเลื่อนนัด

กรุณาแจ้งเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ โทร 02-8496600 ต่อ 3300 ,3301 ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น

ที่ตั้ง

ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.*

*ยกเว้นวันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
*09:00 - 12:00
**13:00 - 16:00
อังคาร
16:00 - 20:00
พุธ
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
อาทิตย์
***09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*ออกตรวจทุก(วันจันทร์) เช้า
**คลินิกประสาทจักษุ (วันจันทร์) สัปดาห์ที่ 2/4 (บ่าย)
***ออกตรวจ(วันอาทิตย์)สัปดาห์ที่ 2,4
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
อังคาร
08:00 - 15:00
พฤหัสบดี
08:00 - 11:00
ศุกร์
08:00 - 11:00
เสาร์
09:00 - 16:00
อาทิตย์
*09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*(วันอาทิตย์)สัปดาห์ที่ 1
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
*09:00 - 12:00
***09:00 - 12:00
พุธ
09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
ศุกร์
**13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
เสาร์
****09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*คลินิกกระจกตาค่าสายตาผิดปกติและเลนส์สัมผัส สัปดาห์ที่1และ3
**สัปดาห์ที่2และ4
***คลินิกคอนแทคเลนส์ (วันจันทร์) สัปดาห์ที่1,3
****ออกตรวจ(วันเสาร์)สัปดาห์ที่ 1,3
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
*****13:00 - 16:00
อังคาร
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
พุธ
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
พฤหัสบดี
*09:00 - 16:00
ศุกร์
**09:00 - 12:00
***13:00 - 16:00
เสาร์
****09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*คลินิกต้อหินทุกวันพฤหัส ( wk2/4)
**ออกตรวจทุก(วันศุกร์)สัปดาห์ที่1,3,5 (เช้า)
***ออกตรวจทุก(วันศุกร์ )(บ่าย)
****ออกตรวจ(วันเสาร์)สัปดาห์ที่ 2,4
*****ออกตรวจ(วันจันทร์)สัปดาห์ที่ 1,3
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:00 - 16:00
อังคาร
09:00 - 12:00
พุธ
***09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
ศุกร์
*13:00 - 16:00
**09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*IVT/LASER ทุกวันศุกร์ (บ่าย)
**ออกตรวจ(วันศุกร์ )สัปดาห์ ที่ 2,4 (เช้า)
***ออกตรวจ(วันพุธ)สัปดาห์ที่ 1,3,5
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
*09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*ออกตรวจ(วันจันทร์)สัปดาห์ที่ 2,4
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
*09:00 - 12:00
**13:00 - 16:00
อังคาร
09:00 - 16:00
พุธ
***09:00 - 16:00
ศุกร์
****13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
******16:00 - 20:00
อาทิตย์
*****09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*คลินิกประสาทจักษุ (วันจันทร์) สัปดาห์ที่ 2/4 (บ่าย)
**ออกตรวจทุกวันจันทร์
***ออกตรวจ(วันพุธ)สัปดาห์ที่ 2,4
****ออกตรวจสัปดาห์ที่1.3,5 บ่าย
*****ออกตรวจ(วันอาทิตย์)สัปดาห์ที่ 1,3,5
******ออกตรวจ(วันศุกร์)สัปดาห์ที่ 1,3,5
ต่อ 2130, 3077
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ

คลินิกพิเศษนอกเวลา

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.
 • วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 12.00 น.