พญ. วริศร์ภรณ์ วรเกรียงไกร

Varisaporn Worakriangkrai, MD
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ด้านจักษุวิทยา
2560วุฒิบัตร (สาขาจักษุวิทยา) / Diploma of the Thai board of Ophthalmology
2549แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
09:00 - 12:00
*13:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
พุธ
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกจักษุวิทยา
พฤหัสบดี
**13:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
ศุกร์
09:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
อาทิตย์
***08:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
หมายเหตุ
*OR
**OPD wk2/4 Laser-OR wk 1/3/5
***เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4