พญ. รสนันท์ ศิขรินกุล

Rosanun Sikarinkul, MD
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
จักษุแพทย์ กระจกตาและ การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
2559Observership at Massachusetts Eye Research & Surgery Institution., Boston, USA
2558Observeship at Cornea and refractive unit, Ophthalmology department of Toronto western hospital, Canada
2553วุฒิบัตร (จักษุวิทยา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2547 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
พุธ
*09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
พฤหัสบดี
**09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกจักษุวิทยา
ศุกร์
09:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
หมายเหตุ
*CLWK2/4
**OR