พญ. ปริยา จารุจินดา

  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
13:00 - 16:00
*09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
อังคาร
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
ศุกร์
**13:00 - 16:00
***16:00 - 20:00
คลินิกจักษุวิทยา
เสาร์
****08:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
หมายเหตุ
*OR
**IVT/LASER wk
***เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4
****เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 3, 5