พญ. ปริยา จารุจินดา

  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
13:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
อังคาร
09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
พุธ
***09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
ศุกร์
*13:00 - 16:00
**09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
หมายเหตุ
*IVT/LASER ทุกวันศุกร์ (บ่าย)
**ออกตรวจ(วันศุกร์ )สัปดาห์ ที่ 2,4 (เช้า)
***ออกตรวจ(วันพุธ)สัปดาห์ที่ 1,3,5