พญ. มนัสวี จรดล

Manassawee Joradoln, MD
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
จักษุวิทยาทั่วไป , จักษุประสาทวิทยา
2559Clinical Observership in Neuro-ophthalmology at Wilmer Eye Institute of Johns Hopkins Hospital, USA
2554 วุฒิบัตร (จักษุวิทยา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2547แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

-Joradoln M, Simaroj P, Benjawechphaisan A, Supakitvilekakarn T. Effect of Mitomycin C on Corneal Endothelium in Pterygium Excision. Thai Journal of Ophthalmology. 24(2):79-85, July-December 2010.

-Joradoln M, Thongphiew P, Romphogarn A. Prevalence of diabetic retinopathy in Golden Jubilee Medical Center and associated risk factors. Thai Journal of Ophthalmology. 27(1):17-24, January-June 2013.

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*09:00 - 12:00
**13:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
อังคาร
16:00 - 20:00
คลินิกจักษุวิทยา
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
อาทิตย์
***09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
หมายเหตุ
*ออกตรวจทุก(วันจันทร์) เช้า
**คลินิกประสาทจักษุ (วันจันทร์) สัปดาห์ที่ 2/4 (บ่าย)
***ออกตรวจ(วันอาทิตย์)สัปดาห์ที่ 2,4