พญ. สรรศรี ชนกประสิทธิ์

sunsri shanokprasith
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
จักษุประสาทวิทยา
2557แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2563วุฒิบัตร จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตรจักษุวิทยา สาขาจักษุประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*09:00 - 12:00
**13:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
อังคาร
09:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
พุธ
***09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
ศุกร์
09:00 - 16:00
*****16:00 - 20:00
คลินิกจักษุวิทยา
อาทิตย์
****09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
หมายเหตุ
*ออกตรวจทุก(วันจันทร์ เช้า)
**ออกตรวจ(วันจันทร์)สัปดาห์ที่1.3,5 บ่าย
***ออกตรวจ(วันพุธ)สัปดาห์ที่ 2,4
****ออกตรวจ(วันอาทิตย์)สัปดาห์ที่ 1,3,5
*****ออกตรวจ(วันศุกร์)สัปดาห์ที่ 1,3,5