คลินิกโรคหัวใจ

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ และให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพหัวใจ

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

 1. ให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (Echocardiography : ECHO)
 2. ให้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test : EST)
 3. ให้บริการตรวจหัวใจด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 – 48 ชั่วโมง (Holter Monitor)
 4. ให้บริการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram : EKG)

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

 1. ให้บริการผ่านการนัดหมาย
 2. สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่คลินิกโดยตรง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการ เพื่อทำนัดหมายให้ตรงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
 3. กรณีต้องการเลื่อนนัด กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ โดยติดต่อช่วงเวลา 13.30-16.00 น.
 4. กรณีผู้ป่วยย้ายการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อมารักษาต่อ ขอให้นำประวัติการรักษาเดิมมาด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณานัดหมายแพทย์ตามความเร่งด่วนของโรค
 5. การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น การตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน การตรวจหัวใจด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24-48 ชั่วโมง ต้องพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินก่อน

 

ที่ตั้ง

คลินิกอายุรกรรม 2 ชั้น 2

เวลาทำการ

ตรวจพิเศษอัลตร้าซาวด์หัวใจ (ECHO) และการตรวจสมรรถภาพของหัวใจ (EST)

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
พุธ
*09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
ศุกร์
09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*หัตถการพิเศษ
วัน เวลาออกตรวจ
ศุกร์
13:30 - 16:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
*08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
อังคาร
08:00 - 12:00
พฤหัสบดี
**08:00 - 16:00
หมายเหตุ
*หัตถการพิเศษ
**หัตถการพิเศษ
วัน เวลาออกตรวจ
อังคาร
08:00 - 12:00
*13:00 - 16:00
พุธ
08:00 - 12:00
ศุกร์
**08:00 - 16:00
หมายเหตุ
*หัตถการพิเศษ
**หัตถการพิเศษ
2130,3077
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ