การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๕

 เรื่อง “ก้าวผ่านวิกฤตโควิดกับระบบสุขภาพวิถีใหม่”
           (Achieving the Closest to Pre-COVID19 with New Normal Practice)
            
    จัดในวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม และ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
                
                  *** รูปแบบการจัดประชุมเป็นระบบทางไกล Online ***  

สามารถดูเอกสารประกอบการประชุม ได้ที่นี่

เรียนผู้เข้าร่วมประชุม...

ท่านสามารถดาวน์โหลด ใบประกาศนียบัตร /ใบรับรองหน่วยคะแนน ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

Cert. หน่วยคะแนนวิชาชีพทางการพยาบาล CNEU

Cert. หน่วยคะแนนวิชาชีพทางกายภาพบำบัด PTCEU