คลินิกเฉพาะทางโรคจากการหลับ

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจเพื่อรักษาภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ ในผู้รับบริการอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยจะมีรูปแบบการรักษาโดยการปรับพฤติกรรมการนอนหลับ การใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยเปิดทางเดินหายใจขณะหลับ หรือการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะหายใจอุดกั้นของผู้ป่วย

ความเสี่ยงในการเกิดภาวะหายใจอุดกั้น

1.มีค่า BMI > 25 kg/m²

2.มีภาวะคางเล็ก (micrognathia),คางหด (retrognathia),ลิ้นโต (macroglossia)

3.มีภาวะทอนซิลโต เนื่องจากจะทำให้อุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับได้

4.มีโครงหน้าเล็กทำให้ทางเดินหายใจแคบลง

5.กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนบนหย่อนตัว

6.สูบบุหรี่/ดื่มสุราเป็นประจำ

7.มีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้

อาการบ่งชี้ที่ควรพบแพทย์

1.ง่วงนอนผิดปกติระหว่างวัน

2.คอแห้งหลังตื่นนอน

3.นอนกรน

4.ตื่นไม่สดชื่น/ปวดศีรษะหลังตื่นนอน

5.ระหว่างนอนหลับมีสะดุ้งตื่นกลางดึก ตัวกระตุก รู้สึกตกจากที่สูงระหว่างนอนหลับ ขากระตุก กัดฟัน นอนละเมอ

6.อัตราหายหายใจขณะนอนหลับไม่สม่ำเสมอ

7.หงุดหงิดง่าย ความอดทนต่ำ

8.ความดันโลหิตสูงแบบไม่มีสาเหตุ

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

1.การตรวจ sleep test

– การตรวจ Sleep test เป็นการวิเคราะห์การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายระหว่างการนอนหลับ และสามารถตรวจคุณภาพการนอนหลับ เช่น ความรุนแรงของการหยุดหายใจขณะหลับ,ท่านอนที่ทำให้เกิดการหยุดหายใจขณะหลับ,ความดังของเสียงกรน,ระดับออกซิเจนในแต่ละท่านอน,ระดับออกซิเจนในเลือดขณะหลับ,ระดับการนอน (Sleep Stage),การทำงานของคลื่นสมอง หัวใจ และกล้ามเนื้อ,ระบบหัวใจและหลอดเลือด,ระบบหายใจ นอกจากนี้ยังสามารถวินิจฉัย โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive sleep apnea; OSA) รวมถึงการกระตุกของกล้ามเนื้อต่าง ๆ และพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ

2.การรักษาโดยใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP)

–  เครื่อง CPAP เป็นอุปกรณ์ที่เป่าลมเข้าทางช่องจมูกหรือปากเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้กว้างขึ้น  โดยจะทำให้เพดานอ่อน ลิ้นไก่ โคนลิ้น และกล้ามเนื้อที่หย่อนยาน ไม่ตกลงมาอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน

3.การรักษาโดยใช้เครื่องมือทางทันตกรรม (Oral appliance)

– เป็นอุปกรณ์ที่ใส่ในปากขณะนอนหลับเพื่อป้องกันลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจโดยจะยึดขากรรไกรบนและล่างเข้าด้วยกัน ร่วมกับเลื่อนขากรรไกรล่างมาทางด้านหน้า โดยจะมีรูปแบบคล้ายเครื่องมือดัดฟันหรือฟันยาง

4.การผ่าตัด

– การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดมีด้วยกันหลายวิธีเช่น

  • ผ่าตัดต่อมทอนซิลหรือต่อมอะดีนอยด์ (Tonsillectomy,Adenoidectomy,Adenotonsillectomy)
  • ผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน (uvulopalatopharyngoplasty: UPPP)
  • ผ่าตัดเลื่อนกรามและขากรรไกรทั้งบนล่างมาด้านหน้า (Maxillomandibular Advancement:MMA)
  • การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อลดการบวมของเยื่อบุจมูก (Radiofrequency nose:RF nose)

โดยแพทย์จะประเมินความรุนแรงและพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม เนื่องจากการผ่าตัดแต่ละชนิดจะให้ผลดี-ผลเสียกับผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกัน ดังนั้นจึงขอให้มาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุของโรค และทำการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

 

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

  • ให้บริการผู้ป่วยอายุ 6 ปีขึ้นไป
  • กรณีเลื่อนนัดกรุณาแจ้งล่วงหน้า1-2 วันทำการ โทร 02-8496600 ต่อ 2171-2
  • กรณีต้องการรับการรักษาต่อจากรพ.อื่นๆ กรุณานำยาและประวัติการรักษาทั้งหมดมาด้วย
  • สามารถสอบถามคิวและนัดพบแพทย์ล่วงหน้าได้ที่คลินิก โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์  ชั้น 2

ที่ตั้ง

เวลาทำการ

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
พฤหัสบดี
*13:00 - 16:00
หมายเหตุ
*สัปดาห์ ที่ 1ของเดือน
วัน เวลาออกตรวจ
ศุกร์
*08:00 - 12:00
หมายเหตุ
*สัปดาห์ ที่ 2ของเดือน
  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ